Koordinators muligheder

For dig som koordinator er der mange administrative lettelser ved at bruge www.rsiden.dk

Rsiden ...

  • betyder, at du kun skal opdatere oplysninger om kommunens kurser ét sted, fordi rsiden.dk leverer holdoplysningerne til kommunens hjemmeside og til Stoplinien.
  • giver dig et overblik over kommunens kurser og rygestoprådgivere
  • giver borgere mulighed for at tilmelde sig kurser via jeres kommunes hjemmeside
  • giver Stoplinien mulighed for at tilmelde borgere, som ringer til 80 31 31 31, på jeres planlagte kurser, hvis du har tilladt det. De oplysninger, som Stoplinien taster ind, bliver automatisk overført til jeres holdoversigter, og I bliver orienteret herom via mail
  • sender ny-tilmeldte deltagere en velkomstmail med information om kursusstart m.m. 

 

Kom godt i gang
Læs manualen til koordinatorer nederst. 

Har du brug for yderligere hjælp, kan du sende en mail til rsiden@cancer.dk. Vil du gerne ringes op, så skriv dit telefonnummer i mailen.

De særlige koordinatormuligheder på Rsiden er dem, der er nævnt herover. Du kan arbejde med dem, når du er logget ind som koordinator (under fanebladet Kommunens data).

Hvis koordinator og rådgiver er samme person, skal der oprettes to profiler (med to forskellige mailadresser). Kun fra rådgiverprofilen kan man sende sms til deltagere. Skal man skifte imellem rådgiver- og koordinatorrollen, kræver det logud fra den ene og login til den anden profil mellem brugen af de to profiler. Læs mere under Rådgivers muligheder.

Bliv oprettet som koordinator
Skriv til rsiden@cancer.dk. Oplys kommune, e-mail og dit navn. Så får du dit koordinatorlogin tilsendt.