Individuelt Rygestop

Herunder finder du materialer rettet mod et individuelt rygestop.

Manualen "Individuelt Rygestop - Røgfrit Liv" er et kursusmateriale til grundkursus "individuelt rygestop". 

Det anbefales, at kursusmaterialet anvendes i forlængelse af, at du har deltaget på Kræftens Bekæmpelses grundkursus "Individuel Rygestop". På kurset får du grundlæggende forudsætninger for på en hensigtsmæssig og virksom måde at varetage individuel rygestoprådgivning. Du bliver uddannet i afholde rygestopforløb med udgangspunkt i Kræftens Bekæmpelses materialer til individuel rygestoprådgivning, hvor borgeren via dialog, øvelser og psykoedukation støttes gennem rygestopforløbet. Læs mere om kurset her

Du skal være velkommen til at downloade "Individuelt Rygestop - Røgfrit Liv" vær dog opmærksom på, at fanebladet ikke indgår i pdf-filen.