Materialer til rygestoprådgivere

Herunder finder du materialer til rygestoprådgivning - udgivet af Kræftens Bekæmpelse. Kursusdeltagere får materialerne udleveret i en mappe på de enkelte kurser. Du kan evt. downloade dem her som pdf.

Der er kommet nye betingelser for brug af Rsiden, som du skal godkende. Du vil blive logget ind efterfølgende!

Betingelser for brug af r-siden

Rsiden er udviklet - og vedligeholdes af Kræftens Bekæmpelse. Formålet med Rsiden er, at have et system, hvor kommuner kan administrere lokale rygestopkurser.

 Tilmelding

Du kan selv oprette dig som rådgiver på Rsiden, men før du kan oprette hold m.v. skal du tilknyttes en kommune. Du skal derfor kontakte den kommunale koordinator og bede om at blive knyttet til kommunes område på Rsiden. Det er ikke muligt at anvende Rsiden, hvis du ikke er tilknyttet en kommune.

 Når du er tilmeldt Rsiden, opbevarer vi følgende data om dig

  • Kontaktinformationer (navn, adresse, telefonnummer, e-mail, Kommune)
  • De kurser, som du selv indtaster, at du har oprettet
  • Informationer om hvordan du bruger Rsiden
  • Din IP-adresse

Framelding/sletning af data

  • Dine oplysninger bliver automatisk slettet efter 2 år efter, du sidste gang har været logget på Rsiden. Herefter skal du oprette dig på ny, hvis du ønsker at benytte Rsiden
  • Du kan selv slette din profil og data ved at trykke på ”Slet profil” under menupunktet ”Profil” på Rsiden
  • Du kan også få slettet din profil ved at skrive til rsiden@cancer.dk

Anbefalinger til rådgivning af unge om rygestop

Rådgivning til unge skal tage afsæt i, at mange unge ikke ser sig selv som rygere, selv om de jævnligt ryger. Kræftens Bekæmpelse giver her en række anbefalinger til rådgiveren, som kan støtte de unges tanker om at blive om at blive røgfri, hvad enten det sker 'nu' eller på længere sigt.

Rygestop i grupper - Røgfrit Liv (2016)

Billede af bøger

Manualen "Rygestop i grupper - Røgfrit Liv" er et kursusmateriale til grundkursus "rygestop i grupper". 

Det anbefales, at kursusmaterialet anvendes i forlængelse af, at du har deltaget på Kræftens Bekæmpelses grundkursus "Rygestop i grupper". På kurset får du grundlæggende forudsætninger for på en hensigtsmæssig og virksom måde at facilitere rygestopforløb i grupper. Du bliver uddannet i at lede det nye rygestopforløb for grupper Røgfrit Liv, der med øvelser, dialog og rådgivning guider deltagerne mod et røgfrit liv over seks møder. Læs mere om kurset her

Individuelt rygestop - Røgfrit Liv (2018)

Manualen "Individuelt Rygestop - Røgfrit Liv" er et kursusmateriale til grundkursus "individuelt rygestop". 

Det anbefales, at kursusmaterialet anvendes i forlængelse af, at du har deltaget på Kræftens Bekæmpelses grundkursus "Individuel Rygestop". På kurset får du grundlæggende forudsætninger for på en hensigtsmæssig og virksom måde at varetage individuel rygestoprådgivning. Du bliver uddannet i afholde rygestopforløb med udgangspunkt i Kræftens Bekæmpelses materialer til individuel rygestoprådgivning, hvor borgeren via dialog, øvelser og psykoedukation støttes gennem rygestopforløbet. Læs mere om kurset her

Du skal være velkommen til at downloade "Individuelt Rygestop - Røgfrit Liv" vær dog opmærksom på, at fanebladet ikke indgår i pdf-filen. 

Materialer til Kom & Kvit-forløb

Materialerne til Kom & Kvit kan kun downloades af rådgivere, som har oprettet en profil.

Se kursuskalenderen med de aktuelle kurser, Kræftens Bekæmpelse udbyder.

Kursuskalender